Likwidacja OFE obniży emeryturę wypłacaną przez ZUS

      
    
Aktualności / 2017-07-10 / autorzy: Maciej Rogala

Likwidacja OFE obniży emeryturę wypłacaną przez ZUS

Trzy lata temu rozpoczął się demontaż OFE od przejęcia połowy ich aktywów zainwestowanych w papiery skarbowe. W przyszłym roku fundusze emerytalne zostaną prawdopodobnie przekształcone w fundusze inwestycyjne i staną się częścią III filara.

Co oznacza likwidacja OFE?

W przyszłym roku, jeżeli wejdą w życie zapowiadane przez wicepremiera Morawieckiego zmiany, OFE przekażą 25% swoich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne działające w ramach III filara, jako Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Tym samym od przyszłego roku całość składki, czyli 19,52% wynagrodzenia będzie przekazywana wyłącznie do ZUS.

Likwidacja OFE oczywiście nie zwiększy naszych emerytur wypłacanych z systemu obowiązkowego, a wręcz przeciwnie, bo większość środków z OFE zostanie przekazana do IKZE.

Symboliczne wzmocnienie III filara

Przekształcenie OFE w fundusze emerytalne działające jako IKZE wzmocni III filar jedynie symbolicznie, ponieważ przeciętny Polak posiada w funduszu emerytalnym około siedem tysięcy złotych.

Bardziej realnym, ale też niewystarczającym wzmocnieniem III filara mają być Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), których tworzenie i oferowanie będzie obowiązkowe dla pracodawców. Pracodawca zostanie zobligowany nie tylko do oferowania PPK, ale także do dofinansowania planu składką odpowiadającą 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracownicy będą automatycznie zapisywani do Planu z możliwością wypisania się w okresie trzech miesięcy. Uczestniczenie w PPK będzie oznaczało, że pracownik odłoży ze swojej pensji dodatkową składkę w wysokości 2% wynagrodzenia.

3,5% na PPK do wciąż zbyt mało

Minimalna składka odkładana w ramach PPK (3,5% wynagrodzenia) będzie bardzo niska w porównaniu do składek wpłacanych do ZUS (19,5%), z którego otrzymamy w przyszłości emeryturę stanowiącą około 30-35% ostatnich zarobków. Większość ekspertów jest zdania, że na dodatkową emeryturę - aby łącznie z systemu obowiązkowego i dobrowolnego otrzymać minimum 60-70% ostatniej pensji - powinniśmy odkładać 10% bieżących dochodów.