Najlepsze IKE znajdziesz w Union Investment TFI! – ranking „Rzeczpospolitej”

      
    
Aktualności / 2017-11-10 / autorzy: Union Investment
  • Według dziennika „Rzeczpospolita”, Union Investment TFI oferuje najlepsze w Polsce IKE w formie funduszu inwestycyjnego.
  • Wysoką ocenę zawdzięczamy głównie najlepszym wynikom naszych funduszy.
  • Autorzy rankingu ocenili indywidualne konta emerytalne również pod względem różnorodności oferty oraz wysokości opłat.

 

„Rzeczpospolita” przede wszystkim doceniła bardzo dobre wyniki naszych funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach IKE: akcyjnych, obligacyjnych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. Autorzy wzięli pod uwagę stopy zwrotu z ostatniego roku, trzech, pięciu i dziesięciu lat – co jest cenną informacją dla osób oszczędzających długoterminowo. Twórcy rankingu wysoko ocenili także różnorodność naszej oferty. W ramach IKE udostępniamy inwestorom aż 21 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych – od bezpiecznych funduszy pieniężnych, aż po charakteryzujące się wysokim potencjałem fundusze akcyjne.

 

Cztery warianty, lepsze dopasowanie
W ramach IKE oferujemy inwestorom aż cztery warianty do wyboru:
 
  1. Bezpieczny (fundusze dłużne stanowią minimum 90% składu portfela przez cały okres inwestycji),
  2. Umiarkowany (większy udział funduszy dłużnych),
  3. Dynamiczny (większy udział funduszy akcyjnych),
  4. Indywidualny (inwestor buduje swój portfel samodzielnie, wybierając strategie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb).
W wariancie bezpiecznym, umiarkowanym oraz dynamicznym udział poszczególnych subfunduszy w portfelu zmienia się automatycznie wraz z wiekiem uczestnika.
 
 
Idealne konto emerytalne – także z bieżącą ulgą podatkową
Warto przy okazji zwrócić uwagę na konto IKZE. Jest one zbudowane na tych samych, wysoko ocenionych przez „Rzeczpospolitą” funduszach, a dodatkowo daje bieżącą korzyść podatkową – możliwość corocznego odliczania wpłat od podatku. W 2017 r., przy okazji rozliczana PIT, można zmniejszyć swój podatek nawet o 1600 zł! Więcej o IKE i IKZE Union Investment TFI można się dowiedzieć na: https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/ike-ikze. Więcej o rankingu można przeczytać w artykule Mateusza Pawlaka pt. Nowy lider: Union Investment w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” oraz na stronach: http://www.rp.pl/Moja-Emerytura/311089904-Oszczedzanie-z-ulga-podatkowa.html i http://www.rp.pl/Moja-Emerytura/311089910-Nowy-lider-Union-Investment.html.
Wirtualny Oddział