Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów - UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO)

      
    
Ogłoszenia / 2018-01-25 / autorzy: Union Investment TFI

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), z uwagi na zebranie wpłat w wysokości niezbędnej do utworzenia subfunduszu UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Towarzystwo podjęło decyzję o zamknięciu z dniem 25 stycznia 2018 roku zapisów na jednostki uczestnictwa ww. subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.

Wirtualny Oddział