Ogłoszenie o zmianie regulaminu IKE i IKZE

      
    
Ogłoszenia / 2018-12-05 / autorzy: Union Investment

Informujemy, że w związku ze zmianą nazw ośmiu subfunduszy, nazwy te zostały uaktualnione w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zmiany obowiązują od 19 grudnia 2018 roku.

Zmiana nazw nie wpływa na inwestycje klientów, którzy posiadają w swoich portfelach IKE lub IKZE i nie wymaga od nich dopełnienia dodatkowych formalności.