Polko, będziesz mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat! Jest jedno ale

      
    
Niezależnie o finansach / 2016-11-21 / autorzy: Union Investment

Sejm uchwalił zmiany w ustawie obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli ustawa przejdzie przez Senat i zostanie podpisana przez Prezydenta to zacznie obowiązywać od października 2017 roku. Wcześniejsze przejście na emeryturę, szczególnie dla kobiet, może być jednak przysłowiową niedźwiedzią przysługą. 

Nie spodziewam się, aby Polki nie ucieszyły się z ostatniej decyzji Sejmu. Nie mam zamiaru też komentować tego, czy Polskę (finanse publiczne) stać na taki krok, czy też nie. 

Chciałbym zwrócić uwagę na konsekwencje tej zmiany dla danej osoby, szczególnie dla kobiety. W poprzednich dwóch wpisach wyjaśniłem zasady obliczania emerytur wypłacanych przez ZUS. Podstawą naliczenia jej wysokości będzie suma składek na indywidualne konto emerytalne w ZUS, które są potrącane przez pracodawcę w wysokości 19,52% wynagrodzenia. 

W związku z tym obowiązuje bardzo prosta zasada: im nasze zarobki będą wyższe (im wyższa będzie podstawa naliczenia składki) i im dłużej będziemy wnosić te składki, tym wyższa będzie podstawa obliczenia emerytury.

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzanego co roku przez firmę Sedlak &Sedlak, wynika, że w 2015 roku kobiety zarabiały średnio 3400 zł, a mężczyźni 4200 zł. Zarobki kobiet, a tym samym podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne w ZUS, stanowią jedynie 81% zarobków mężczyzn. 

Gdyby więc statystyczna Polka odkładała przez taki sam okres na emeryturę co statystyczny Polak, to w przyszłości powinna otrzymać emeryturę stanowiącą około 80% emerytury mężczyzny. Obniżenie wieku emerytalnego oznacza, że Polki będą wnosić do ZUS nie tylko niższe składki, ale również będą to robiły o pięć lat krócej. 

W związku z tym niedawna decyzja Sejmu obniżającą wiek emerytalny spowoduje, że różnice w świadczeniach emerytalnych między kobietami a mężczyznami będę dużo większe niż w zarobkach. 

Dlatego kobiety powinny odkładać znacznie więcej pieniędzy niż mężczyźni.

O ile więcej? 

Co najmniej dwa razy, bo emerytury kobiet będą niższą od emerytur mężczyzn o około 50%. 

W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący przyszłości kobiet w kontekście poziomu życia na emeryturze. 

W poprzednim wpisie pokazałem, jak ogromny wpływ na wysokość dodatku do emerytury będzie miało to, w jakim tempie będziemy pomnażać swoje oszczędności odkładane z myślą o emeryturze. 

Powinniśmy je pomnażać  w tempie dużo wyższym od inflacji, co najmniej na poziomie 5-7% rocznie. Tak wysoka stopa zwrotu jest możliwa do osiągnięcia przy dużym zaangażowaniu naszych inwestycji emerytalnych w akcje, co najmniej na poziomie 50%. 

Dlatego, jako wehikuł oszczędzania na emeryturę, powinniśmy wybrać fundusz zrównoważony lub fundusz akcji.  Tymczasem kobiety mają o wiele mniejszą skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego niż mężczyźni.

To jest trzeci dodatkowy czynnik mogący obniżyć przyszły poziom życia na emeryturze kobiet w stosunku do mężczyzn – wybierając bardziej konserwatywne opcje inwestycyjne, będą miały niższy dodatek do emerytury przy takiej samej sumie wpłat.

Mając świadomość tych wszystkich czynników wpływających na wysokość emerytury, myślę, że wszystkie kobiety, które zapoznały się z tym wpisem, a także z dwoma wcześniejszymi, będą mogły podjąć bardziej świadomą decyzję o tym, jaką część dochodów i w jakiej formie powinny wpłacać do swojego prywatnego planu emerytalnego. 
 

Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.