PPK – wdrożenie krok po kroku

      
    
Aktualności / 2019-05-16 / autorzy: Union Investment

Pracownicze Plany Kapitałowe już wkrótce będą dotyczyły wielu firm. Czy już wiesz, jak wdrożyć je w swojej?

 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy już wkrótce będą mieć obowiązek podpisania umowy na zarządzenie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową. Umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pracodawca podpisuje w imieniu swoich pracowników.

Do niego też należy obowiązek prawidłowego rozliczania wpłat do PPK oraz realizacja obowiązku informacyjnego (np.: w momencie, gdy pracownik będzie chciał zrezygnować z PPK lub gdy będzie chciał ponownie do niego dołączyć).

 

Wdrożenie PPK krok po kroku

Choć wdrożenie PPK może się wydawać skomplikowane, to nie wymaga ono wielu formalności. Cały proces można zamknąć w 3 krokach:

 

  1. Wybierasz instytucję finansową, z którą chcesz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

 

  1. Podpisujesz umowę o zarządzanie PPK (najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć taką umowę). Dla największej grupy pracodawców termin ostateczny na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to 25 października 2019 roku. Do pracodawców, którzy nie wywiążą się w terminie z tego obowiązku, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wyśle wezwania do zawarcia takiej umowy z wyznaczoną instytucją finansową lub poinformowania o zawarciu tej umowy z inną instytucją.  Taki pracodawca będzie miał obowiązek podpisania umowy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

 

  1. Zawierasz umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Umowę taką podpisujesz w imieniu każdego pracownika. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z PPK, musi być zapisany do 10 dnia czwartego miesiąca swojego zatrudnienia u danego pracodawcy. W okresie przejściowym, w przypadku największych pracodawców, którzy rozpoczną stosowanie ustawy od 1 lipca 2019 roku, termin na zawarcie umowy dla obecnych zatrudnionych upływa 12 listopada 2019 roku.

 

Przy wyborze instytucji finansowej warto wziąć pod uwagę jej pozycję na rynku, doświadczenie oraz wyniki, jakie uzyskuje w inwestowaniu długoterminowym i oszczędzaniu na emeryturę. 

Pracodawcy już teraz powinni zadbać o przygotowanie swoich systemów kadrowo - płacowych do nowych przepisów. Programy muszą rozliczać składniki wynagrodzeń, prawidłowo naliczać składki oraz raportować zgodnie z zasadami PPK. Warto także uzupełnić wszystkie brakujące dane pracowników, których wymaga Ustawa o PPK.

 

Co Ci grozi, jeśli nie wdrożysz PPK?

Są nieliczne sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku wdrażania PPK. Jeśli jednak Twoja firma nie należy do tych wyjątków, to dobrze, że właśnie czytasz ten artykuł.

Niestety, niestosowanie się pracodawców do nowych przepisów i regulacji związanych z PPK, będzie mieć przykre konsekwencje.

W przypadku, gdy pracodawca nie zawrze w wyznaczonym terminie umowy o zarządzanie PPK, może spotkać się z karą grzywny w wysokości aż do 1,5% wartości funduszu wynagrodzeń w swojej firmie.

Natomiast za opóźnienia w zawarciu z pracownikiem umowy o prowadzenie PPK lub za opóźnienia we wpłacaniu składek czy też za nieprawidłowości w dokumentach, grozi pracodawcy kara od 1 tysiąca do miliona złotych grzywny.

Więcej szczegółów o tym, czym jest PPK oraz o obowiązkach pracodawcy, a także o wyjątkach, przy których nie musisz przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeczytasz w poprzednim naszym artykule - Co to jest PPK? Jakie obowiązki ma pracodawca?