Pracowniczy Program Emerytalny czy Pracowniczy Plan Kapitałowy?

      
    
Aktualności / 2018-05-11 / autorzy: Union Investment

Przyszły rok będzie przełomowy w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Po raz pierwszy zostaną stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjne finansowanie składek przez uczestników i zatrudniających.

W związku z powyższym, przed wieloma podmiotami powstanie konieczność podjęcia decyzji o wyborze jednego z tych dwóch rozwiązań. Z najnowszych informacji wynika, że ustawa o PPK wejdzie w życie w lipcu 2019 roku i w pierwszej kolejności będzie dotyczyć przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, a od stycznia 2021 obejmie już wszystkich.

Realny wpływ na kształt PPE

Obecnie istnieje dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę w ramach pracowniczych programów emerytalnych, które stanowią część tzw. III filara emerytalnego.  Działają na zasadach zawartych w podstawie prawnej, która powstała w 2004 r. Zaletą PPE jest to, że są nieobowiązkowe, ponadto pracownicy mają realny wpływ na wybór Zarządzającego i kształt programu. W PPK natomiast , o tym który fundusz wybrać, decydować będzie sam Pracodawca z listy dostępnych TFI na specjalnie w tym celu stworzonej platformie Polskiego Funduszu Rozwoju. Ale to nie koniec różnic między PPE a PPK. Zatem po wejściu w życie ustawy o PPK powstanie konieczność podjęcia decyzji o wyborze jednego z dwóch rozwiązań.  

Wysokość składki

Projekt ustawy o PPK dokładnie reguluje wysokość i strukturę składek w ramach PPK. Pracownik będzie odkładał 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a pracodawca dopłacał 1,5 proc. Możliwe będzie podniesienie wpłat – ze strony pracownika o maksymalnie kolejne 2 proc., a pracodawcy o 2,5 proc. Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) będzie mogła zatem wynieść 3,5 proc., a maksymalna 8 proc. W PPE natomiast składka płacona jest w całości przez Pracodawcę w wysokości nie wyższej niż 7% wynagrodzenia uczestnika.

Dopłaty i ulgi

Zachętą do przystąpienia do PPK ma być trzecie źródło finansowania. Ze środków publicznych rząd zasili rachunek pracownika kwotą 250 zł składki powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej. W przypadku PPE dopłat ze strony Państwa nie ma i nie będzie. W PPE będzie natomiast wyższa kwotowo składka dodatkowa podlegająca uldze podatkowej max. 19 993,50 zł na 2018 rok (w PPK max. 2% wynagrodzenia).

Ile i kiedy można wypłacić

Zgromadzony w PPK kapitał będzie można wykorzystać na różne sposoby. Przed przekroczeniem wieku emerytalnego, w przypadku orzeczenia o niezdolności do pracy, będzie można wykorzystać do 25 proc. zgromadzonych środków. Będzie również możliwość wykorzystania 100 proc. środków na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania z obowiązkiem ich zwrotu. Z kolei po przekroczeniu wieku emerytalnego 25 proc. będzie wypłacane jednorazowo, reszta ma być wypłacana w 120 równych miesięcznych ratach, a więc przez 10 lat. Środki gromadzone na indywidualnych kontach mają być całkowicie prywatne i będą podlegać dziedziczeniu. Tymczasem istniejące rozwiązanie w PPE daje możliwość dysponowania środkami bez ograniczeń po przejściu na emeryturę. Podczas trwania programu jest możliwość wystąpienia z niego i nieodprowadzania dalej składek, a w przypadku zmiany pracodawcy możliwość transferu do IKE, z którego można już wypłacić środki – środki obciążone 30% składką ZUS. Jest również możliwość transferu środków w PPE na inne PPE lub IKE w przypadku zmiany Pracodawcy, podczas gdy w PPK będzie możliwość transferu tylko na inne PPK.

PPE czy PPK - co wybrać ?

Z obowiązku utworzenia PPK zwalniać będzie pracodawcę PPE o minimalnej składce podstawowej określonej na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Takie PPE może być założone w każdym czasie, także po wejściu w życie przepisów o PPK. Odkładanie na emeryturę będzie zatem wiązało się z podjęciem decyzji, który program wybrać. PPE bez wątpienia oferuje szerszy wachlarz funduszy.

W związku z wysokimi kosztami wejścia, a w szczególności z instytucjonalnymi kosztami wnoszonymi do Polskiego Funduszu Rozwoju, wiele TFI może uznać obsługiwanie PPK za nieopłacalne. W rezultacie pozostanie tylko kilka firm do wyboru, a to nie będzie sprzyjać konkurowaniu i podnoszeniu jakości inwestycji.