Reforma emerytalna i PPK wchodzą w życie w 2019 roku. Jeśli do tego czasu założysz PPE dla swoich pracowników, nie musisz zakładać PPK.

      
    
Podcasty / 2017-12-20 / autorzy: Union Investment

Reforma emerytalna i PPK wchodzą w życie w 2019 roku. Jeśli do tego czasu założysz PPE dla swoich pracowników, nie musisz zakładać PPK.

  • Znamy już główne założenia reformy emerytalnej.
  • PPE zwalnia pracodawców z obowiązku utworzenia PPK.
  • Pracodawcy mają jeszcze czas na utworzenie PPE w firmach.

Ministerstwo Finansów opublikowało główne założenia systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Zgodnie z nimi reforma emerytalna wejdzie w życie w styczniu 2019 roku i w pierwszej kolejności obejmie
pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 250 osób. Autorzy reformy potwierdzają, że firmy, które założą pracowniczy program emerytalny (PPE) przed wejściem w życie „Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych”, zostaną zwolnione z obowiązku utworzenia PPK. Warunkiem jest składka 3,5% wynagrodzenia pracownika.

PPE a PPK

To ważna informacja, ponieważ z PPE pracownicy mają wybór: mogą wypłacić jednorazowo
wszystkie oszczędności po przejściu na emeryturę lub jeszcze w trakcie trwania programu. W drugim
przypadku płacą podatek od zysków kapitałowych. PPK nie da możliwości jednorazowej wypłaty
środków.

PPE pozwala pracownikom wybrać także sposób inwestowania pieniędzy na przyszłe emerytury.
PPE to dobrowolny element trzeciego filaru – jest bonusem, który pracodawcy mogą zaproponować swoim pracownikom. PPK będą obowiązkowe.

Pracodawcy, którzy chcą założyć dla swoich pracowników PPE zamiast PPK, mają na to jeszcze czas.
Reforma emerytalna i PPK wchodzą w życie w 2019 roku. Jeśli do tego czasu założysz PPE dla swoich pracowników, nie musisz zakładać PPK.

Chcesz utworzyć PPE w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami:
B2B@union-investment.pl