Skrót najważniejszych wydarzeń rynkowych z czerwca 2016 r.

      
    
Komentarze / 2016-07-18 / autorzy: Union Investment

Obecnie największe ryzyka polityczne na świecie to:

 

  • Konsekwencje Brexitu.
  • Ryzyka w strefie euro (polityczny pat w Hiszpanii, nieważność wyborów w Austrii, brak rządu w Irlandii).
  • Wybory prezydenckie w USA.
  • Wojna w Syrii. Kwestia ISIS.
  • Trwający konflikt na Ukrainie.

 

Długofalowe problemy globalne:
 

  • Nadal wysoki poziom długu – w strefie euro delikatne spadki poziomów zadłużenia, w Grecji wzrost, co świadczy o tym, że problem może powrócić.
  • Niska inflacja w krajach rozwiniętych, w USA względnie na wyższych poziomach.
  • Po słabszych danych za pierwszy kwartał brak wyraźnej poprawy w światowej gospodarce.
  • Wyczerpujące się możliwości stymulacji przez banki centralne w postaci zwiększania płynności. Nowym narzędziem stają się ujemne stopy procentowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym skrótem najważniejszych wydarzeń rynkowych!