UniKorona Pieniężny – perspektywy nadal dobre

      
    
Komentarze / 2016-12-20 / autorzy: Union Investment
  • UniKorona Pieniężny błyskawicznie dostosowuje się do rynkowej zmienności. Inwestorzy, którzy utrzymali środki w subfunduszu zarobili w tym roku już 2,12%.
  • Inwestorom, którzy poszukują jeszcze większego potencjału wśród funduszy pieniężnych polecamy UniAktywny Pieniężny. Od początku roku zarobił już 2,55%.
  • Inwestorom o bardzo krótkim horyzoncie inwestycyjnym (1-2 miesiące) niezmiennie polecamy UniLokatę oraz UniWIBID Plus.

Krzysztof Orlik

Dyrektor ds. Sprzedaży Detalicznej

Niedawno pisałem o tym, że zwycięstwo Donalda Trumpa wywołało podwyższoną zmienność na rynku funduszy dłużnych i pieniężnych. W grudniu swoją cegiełkę do utrzymania tego trendu dołożył bank centralny USA. Nie dość, że podniósł stopy procentowe, to postraszył inwestorów, że w 2017 i 2018 roku przyspieszy cykl podwyżek, co sprowokowało kolejną falę niepewności wśród klientów.

Czy Fed dotrzyma słowa? Historia pokazuje, że niekoniecznie – jednak wątpliwości pozostają. Część inwestorów zastanawia się, co zrobić: pozostać w subfunduszu UniKorona Pieniężny czy wybrać bezpieczniejsze rozwiązanie. Rozważmy możliwe scenariusze.

Scenariusz 1: Inwestor pozostaje w UniKorona Pieniężny

Za pozostaniem przemawia kilka argumentów:

  • UniKorona Pieniężny szybko dostosowuje się do rynkowej zmienności i odrabia straty. Poniższy wykres pokazuje, jak zachowywała się jednostka subfunduszu po styczniowej obniżce ratingu Polski przez agencję S&P. UniKorona Pieniężny szybko uporał się z rynkiem, a inwestorzy, którzy się wówczas przestraszyli, mają czego żałować.

  • Od początku roku UniKorona Pieniężny zarobił już 2,12%, a w horyzoncie dwunastomiesięcznym 2,31%.
  • UniKorona Pieniężny niezmiennie udowadnia swoją efektywność na tle benchmarków. Indeks EFFAS 1-3, który mierzy, ile dały zarobić obligacje skarbowe o terminie do wykupu od 1-3 lat, zarobił w tym roku ok. 1,1%. To o 1 punkt procentowy mniej niż UniKorona Pieniężny.

Scenariusz 2: Inwestor nie akceptuje podwyższonej zmienności UniKorona Pieniężny

Subfundusz UniKorona Pieniężny posiada wiele zalet. Mimo tego część inwestorów może chcieć przenieść swoje środki do mniej zmiennych inwestycji. Inwestorzy, którzy mają bardzo krótki horyzont inwestycyjny (1-2 miesiące), mogą skorzystać z bardziej stabilnych rozwiązań, takich jak subfundusze UniLokata i UniWIBID Plus.

Scenariusz 3: Pieniężnie, jednak bardziej aktywnie

Inwestorzy, którzy wierzą w rynek obligacji krótkoterminowych, mają jeszcze jedno wyjście. Wybrać subfundusz jeszcze aktywniejszy, który oferuje jeszcze wyższy potencjał zysku niż UniKorona Pieniężny. Mowa o subfunduszu UniAktywny Pieniężny. W tym roku jest on naszym najlepszym funduszem pieniężnym – zarobił już 2,55%.

Potencjał wszystkich naszych funduszy pieniężnych obrazuje poniższy wykres.