Wciąż bez przełomu

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-03-15 / autorzy: Maciej Rogala

Sprzedaż funduszy akcji wzrosła w lutym, jednak jeszcze bardzo daleko jej do poziomów, które stanowiłyby przełom.
 

Analizy Online opublikowały szacunki dotyczące napływu środków do funduszy inwestycyjnych w lutym br. Nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła 1,4 mld złotych, a była jeszcze wyższa – o 300 mln – w funduszach detalicznych, skierowanych do inwestorów indywidualnych. To najlepszy wynik od 22 miesięcy.

Tak jak oczekiwałem i pisałem w komentarzu do wyników w styczniu, jeszcze za wcześnie na przełom w napływie środków do funduszy akcji. Co prawda bilans był ponad dwa razy wyższy niż w styczniu i wyniósł 430 mln, jednak dopiero napływy na poziomie 2-3 mld miesięcznie będą stanowiły dowód na to, że Polacy uwierzyli w trwałość hossy. Takich poziomów możemy spodziewać się najwcześniej w ostatnim kwartale tego roku lub, co bardziej prawdopodobne, na początku 2018 roku, o ile do tego czasu utrzyma się dobra koniunktura na GPW.

O wiele ciekawsze dane dotyczą napływu środków do funduszy bezpiecznych, do funduszy pieniężnych i funduszy obligacji. O ile w styczniu więcej osób wycofywało swoje oszczędności niż wpłaciło, o tyle w lutym obie grupy funduszy pozyskały netto odpowiednio 204 i 92 mln. 

Ta zmiana może wynikać na przykład z tego, że posiadacze lokat bankowych, przenosząc oszczędności do funduszy inwestycyjnych, rozdzielają wpłaty na różne klasy aktywów, tak aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne związane z funduszami akcji. Jedną z możliwości jest inwestycja w fundusz zrównoważony (około 50% akcji) lub fundusz stabilnego wzrostu (około 30% akcji), a inną alokacja inwestycji między fundusze bezpieczne i akcyjne. W tym drugim przypadku inwestor ma większą elastyczność w dokonaniu rozdziału środków, na przykład na papiery dłużne i akcje w proporcjach 80/20 lub nawet 90/10. Co więcej, w takim przypadku inwestorzy mogą zmieniać alokację, na przykład poprzez stopniowe przechodzenie z poziomu 80% w funduszach dłużnych i 20% w funduszach akcji do coraz wyższego poziomu zaangażowania w funduszach akcji. 

W lutym nastąpił też bardzo duży wzrost napływu środków do funduszy stosujących strategie absolutnej stopy zwrotu. Ze styczniowego poziomu 52 mln w lutym bilans ten urósł ponad 10 razy (590 mln zł). Jednak tutaj wytłumaczenie jest bardziej oczywiste. W lutym miało miejsce kilka udanych emisji certyfikatów tego typu funduszy, które funkcjonują jako fundusze zamknięte.