Wyznaczenie ostatniego dnia notowań certyfikatów UniSystem FIZ

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-22 / autorzy: Union Investment

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") niniejszym informuje o podjęciu w dniu 21 marca 2016r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały o wyznaczeniu na 24 marca 2016 r. dnia ostatniego notowania certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLUNSYS00011. W związku z powyższym dzień 24 marca 2016r. będzie ostatnim dniem notowania certyfikatów Funduszu, zaś po tym dniu certyfikaty Funduszu nie będą notowane na GPW.