Ogłoszenie o zmianie regulaminu IKE i IKZE

      
    
Ogłoszenia / 2018-10-11 / autorzy: Union Investment

Informujemy, że 16 listopada 2018 roku wejdzie w życie połączony Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Najważniejsze zmiany, które wprowadziliśmy w Regulaminie:

  • Regulamin zredagowaliśmy według zasad efektywnego pisania.
  • Paragrafy zastąpiliśmy punktami (numeracją ciągłą)
  • Dodatkowo, aby zwiększyć przejrzystość treści, część informacji przedstawiliśmy w tabelach.
  • Wydłużyliśmy czas na pierwszą Wpłatę na IKE oraz IKZE z 30 na 60 dni.