Fundusze parasolowe - ochrona przed podatkiem

Podatek Belki potrafi spędzać inwestorom sen z powiek - 19% od wypracowanego zysku w znaczący sposób uszczupla zarobioną kwotę. Czy istnieje prosty sposób, aby zmniejszyć uciążliwość tego obowiązku? Z pomocą mogą przyjść fundusze parasolowe, zapewniające uczestnikom osłonę podatkową.


Korzyści dla Ciebie

  • Optymalizacja podatkowa

Inwestycja w funduszu parasolowym umożliwia Ci przekładanie środków pomiędzy subfunduszami w ramach jednego parasola, bez podatku od zysków kapitałowych. Pozwala to na odroczenie obowiązku podatkowego do czasu wycofania środków z funduszu.

  • Łatwość budowania portfela inwestycyjnego

Fundusz parasolowy daje Ci możliwość wyboru dowolnego subfunduszu, który w danym momencie najpełniej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz na przykład ograniczać ekspozycję na ryzyko inwestycyjne, przenosząc pieniądze z subfunduszu akcyjnego do pieniężnego lub dłużnego. I odwrotnie – jeśli uznasz, że rynek akcji ma potencjał wzrostu, w każdej chwili masz możliwość zamiany subfunduszu o niskim ryzyku na subfundusz akcyjny. Nic nie stoi również na przeszkodzie, abyś samodzielnie zbudował swój portfel inwestycyjny, składający się z kilku subfunduszy.

  • Swoboda w zarządzaniu własną inwestycją

Decydując się na zamianę subfunduszy, możesz łatwo określić szczegóły tej transakcji. Do nowego subfunduszu mogą trafić wszystkie dotychczas zainwestowane środki lub tylko ich część. Drugie z tych rozwiązań pozwala na stopniowe przenoszenie pieniędzy do wybranego subfunduszu, a więc na płynne zwiększanie udziału akcji lub papierów dłużnych w portfelu.

Kiedy zapłacę podatek?

Pamiętaj, że polskie prawo wymaga, aby podatek Belki był uiszczany w momencie realizacji zysku. Oznacza to, że wycofując się z inwestycji, tzn. składając zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, od Twoich zysków zostanie pobrany podatek. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przeniesienia pieniędzy pomiędzy parasolami.


Co kryje się pod parasolem?

W Union Investment działają dwa główne fundusze parasolowe: UniFunduszeFIO, będący funduszem otwartym, oraz UniFunduszeSFIO, czyli specjalistyczny fundusz otwarty. W ramach każdego z nich Klienci mają do wyboru szereg subfunduszy.

Parasol UniFunduszeFIO to idealne rozwiązanie dla początkujących inwestorów. Oferuje on szeroką paletę subfunduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka – znajdziesz tu zarówno stabilne subfundusze pieniężne i dłużne, jak i rozwiązania bardziej agresywne. Co równie ważne, subfundusze z tego parasola są dostępne dla każdego – minimalna wpłata dla większości z nich wynosi zaledwie 100 zł.

Parasol UniFunduszeSFIO  jest rozwiązaniem skierowanym do instytucji oraz klientów indywidualnych zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi w Polsce i wielu rynkach światowych. W niektórych subfunduszach próg wejścia może być dużo wyższy niż w przypadku parasola FIO i wynosić nawet równowartość 40 000 euro.