Asset management

Zadbaj o finanse firmy

Jeśli zarządzasz finansami firmy służbowo, polecamy Ci usługę asset management.

Jak to działa?
 1. Upoważniasz nas do zarządzania pieniędzmi oraz instrumentami finansowymi firmy.
 2. Razem uzgadniamy Twoje oczekiwania co do struktury portfela, oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego ryzyka.
 3. Nasi eksperci inwestują aktywa na rynku kapitałowym.
Co zyskujesz?
 • Elastyczność – strategię zarządzania portfelem uzależniamy od poziomu ryzyka i horyzontu czasowego inwestycji, który akceptujesz.
 • Bezpieczeństwo inwestycji – aktywa pozostają własnością firmy, ponieważ są zdeponowane na rachunkach firmy: pieniężnym i papierów wartościowych.
 • Przejrzystość – dostajesz raporty z zestawieniami transakcji przeprowadzonych w ciągu miesiąca, stanem aktywów na koniec okresu inwestycji i innymi wymaganymi informacjami.
 • Wiedzę i doświadczenie – wszystkie decyzje podejmuje zespół naszych doświadczonych ekspertów.

Jakie strategie asset management masz do wyboru?

Strategie standardowe - od 2 mln zł

 

Ustal razem z naszymi ekspertami swoje oczekiwania na temat struktury portfela, oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego ryzyka. Możesz wybierać spośród czterech strategii:

 • papierów dłużnych
 • stabilnego wzrostu
 • zrównoważonej
 • akcji

 

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
 Strategia
papierów dłużnych
Strategia
stabilnego wzrostu
Strategia
zrównoważona
Strategia
akcji
Strategiczna alokacjapapiery dłużne 100%papiery dłużne
70% akcje 30%
papiery dłużne
50% akcje 50%
akcje 100%
Benchmark portfelaBEPD1530 % WIG, 70% BEPDG150 % WIG, 50% BEPDG1WIG
Profil inwestora- Akceptuje ryzyko inwestycyjne
- Jego celem jest zachowanie kapitału nawet kosztem mniejszego dochodu

- Dopuszcza niewielkie ryzyko inwestycyjne
- Jego priorytetem jest utrzymanie kapitału w średnim horyzoncie czasowym

- Jest skłonny do inwestowania w akcje
- Akceptuje zmienność ceny  akcji na niskim poziomie w długim horyzoncie czasowym
- Zgadza się na wysokie ryzyko
- Jego celem jest wzrost wartości aktywów wyłącznie w długim horyzoncie czasowym

 

Strategie indywidualne - od 10 mln zł

Strategię zarządzania Twoimi pieniędzmi ustalamy na podstawie tego, jaki poziom ryzyka inwestycyjnego akceptujesz i jakie masz oczekiwania wobec wysokości zysku.
 

Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty Asset Management uzyskasz:

zapoznając się z Regulaminem Zarządzania Portfelami i Prospektem Informacyjnym

lub
kontaktując się z nami poprzez: