Fundusze inwestycyjne otwarte

i
W ramach funduszu parasolowego możesz przenosić swój kapitał pomiędzy poszczególnymi subfunduszami, wchodzącymi w jego skład, bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. W Union Investment mamy dwa fundusze parasolowe:
- UniFundusze FIO - UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- UniFundusze SFIO - UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość