Jak wpłacać na fundusz?

Wpłaty pojedyncze

Poniżej przedstawiamy Ci szczegółowe informacje na temat wpłat.

Zobacz, jak powinien być opisany przelew i jakie są minimalne wpłaty.

Pierwsza wpłata na rejestr

 1. Zawsze wpisuj w tytule wpłaty swój nr PESEL lub – jeśli go nie masz – datę urodzenia.
 2. Jeśli wpłacasz pieniądze nie ze swojego konta osobistego, to w tytule przelewu wpisz także imię i nazwisko osoby, do której należy rejestr.
  Przykład
  Jesteś rodzicem i wpłacasz pieniądze na rejestr swojego dziecka. W takim przypadku w tytule przelewu wpisz: nr PESEL dziecka, imię i nazwisko dziecka.
 3. Jeśli wpłacasz na Wspólny Rejestr Małżeński, to w tytule wpisz także PESEL albo datę urodzenia żony lub męża.
 4. Jeśli robisz tzw. reinwestycję, w polu „Tytuł Przelewu” wpisz „Reinwestycja” i podaj datę odkupienia jednostek uczestnictwa.

Ważne: zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.

Kolejne wpłaty na rejestr

 1. Kiedy kolejny raz wpłacasz na rejestr, zawsze wpisuj jego numer w tytule wpłaty. Numer ten znajdziesz na każdym potwierdzeniu transakcji.
 2. Jeśli wpłacasz pieniądze nie ze swojego konta osobistego, to w tytule przelewu wpisz także imię i nazwisko osoby, do której należy rejestr.
  Przykład
  Jesteś rodzicem i wpłacasz pieniądze na rejestr swojego dziecka. W takim przypadku w tytule przelewu wpisz: nr PESEL dziecka, imię i nazwisko dziecka.
 3. Jeśli robisz tzw. reinwestycję, w polu „Tytuł przelewu” wpisz „Reinwestycja” i podaj datę odkupienia jednostek uczestnictwa.

Ważne: zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.

Numery rachunków bankowych oraz kwoty minimalnych wpłat na konto funduszu i subfunduszu dla osób fizycznych

Parasol UniFundusze FIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszu    Nr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
UniKorona Dochodowy43 1880 0009 0000 0013 0017 5018100 PLN
UniOszczędnościowy13 1880 0009 0000 0013 0079 5000100 PLN
UniDolar88 1880 0009 0000 0013 0017 70211 000 USD
UniKorona Obligacje83 1880 0009 0000 0013 0017 4007100 PLN
UniObligacje: Nowa Europa65 1880 0009 0000 0013 0053 1000100 PLN
UniStabilny Wzrost94 1880 0009 0000 0013 0053 3000100 PLN
UniKorona Zrównoważony34 1880 0009 0000 0013 0017 1009100 PLN
UniAkcje Dywidendowy13 1880 0009 0000 0013 0089 2000100 PLN
UniKorona Akcje52 1880 0009 0000 0013 0017 0006100 PLN
UniAkcje Wzrostu07 1880 0009 0000 0013 0052 7000100 PLN
UniAkcje: Nowa Europa59 1880 0009 0000 0013 0023 7004100 PLN
UniAkcje Małych i Średnich Spółek26 1880 0009 0000 0013 0053 5000100 PLN
UniAkcje: Turcja52 1880 0009 0000 0013 0088 8000100 PLN


Parasol UniFundusze SFIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszuNr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
UniAktywa Polskie02 1880 0009 0000 0013 0111 2000100 PLN
UniProfit Plus53 1880 0009 0000 0013 0017 6002Dla osób prawnych: 1 wpłata 100 000 PLN, kolejna 10 000 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 10 000 PLN
UniEuro31 1880 0009 0000 0013 0062 9000Dla osób prawnych: 1 wpłata 10 000 EUR, kolejna 10 000 EUR
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR, kolejna 1 000 EUR
UniObligacje Aktywny74 1880 0009 0000 0013 0073 9000Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące30 1880 0009 0000 0013 0152 2000Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN
Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN
UniAktywny Dochodowy72 1880 0009 0000 0013 0107 0000100 PLN
UniAkcje: Daleki Wschód18 1880 0009 0000 0013 0098 6000I wpłata: 1 000 PLN
Kolejna: 100 PLN
UniAkcje Biopharma97 1880 0009 0000 0013 0105 50001 000 PLN
UniAkcje Selektywny Globalny29 1880 0009 0000 0013 0105 70001 000 PLN
Wpłaty systematyczne

Zobacz, jak wypełnić dane do przelewu

Jak opisać przelew w Planie Oszczędzania?

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
PlanOpis wpłaty
Plan 5-letni
lub
Plan 10-letni
 • minimalna kwota: 100 PLN miesięcznie lub 1 200 PLN rocznie
 • odbiorca: nazwa subfunduszu
 • numer konta subfunduszu
 • numery kont do przelewów znajdziesz tutaj
 • rodzaj planu: PLAN 5-LETNI lub 10-LETNI
 • numer PESEL uczestnika planu lub numer rejestru przy kolejnej wpłacie

Indywidualny Plan  5-letni
lub
Indywidualny Plan10-letni    

 • minimalna kwota: 200 PLN miesięcznie lub 2 400 PLN rocznie
 • odbiorca: Plan Indywidualny
 • numer konta Planu Indywidualnego
  81 1880 0009 0000 0013 0019 1018
 • rodzaj planu: PLAN 5-LETNI lub 10-LETNI
 • numer PESEL uczestnika planu
 • Uwaga: w Planie Indywidualnym nie ma numeru rejestru
 • Wzór przelewu

UniRentier 30

lub

UniRentier 60    
 

 • minimalna kwota:
 • UniRentier 30 - pierwsza wpłata: 30 000 PLN, kolejna wpłata: 100 PLN
 • UniRentier 60 - pierwsza wpłata: 60 000 PLN, kolejna wpłata: 100 PL
 • odbiorca: Plan UniRentier (ProService Finteco),
 • numer konta Planu UniRentier
  43 1880 0009 0000 0013 0017 5018
 • rodzaj planu: UniRentier 30 lub UniRentier 60
 • numer PESEL uczestnika planu
Emerytura IKE & IKZE

Numery kont IKE i IKZE

Jak zrobić przelew na IKE?

1.
Nazwa odbiorcy: IKE Union Investment TFI
2.
Numer rachunku bankowego: 71 1880 0009 0000 0013 0012 3007
3.
Tytuł przelewu to Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz IKE np.: Jan Kowalski, 16171800999, IKE
 
Pamiętaj, że minimalna pierwsza wpłata na IKE wynosi 1 000 zł, a kolejna minimum 100 zł.
  Wzór przelewu na IKE

Jak zrobić przelew na IKZE?

1.
Nazwa odbiorcy: IKZE Union Investment TFI
2.
Numer rachunku bankowego: 76 1880 0009 0000 0013 0079 6000
3.
Tytuł przelewu to Twoje imię, nazwisko, PESEL oraz IKZE np.: Jan Kowalski, 16171800999, IKZE
 
Pamiętaj, że minimalna pierwsza wpłata na IKZE wynosi 1 000 zł, a kolejna minimum 100 zł.
  Wzór przelewu na IKZE