Kadra

    
    
Zarząd Towarzystwa Union Investment TFI
    
Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu
 

Kariera zawodowa

od 1999 Prezes Zarządu Union Investment TFI S.A.
1998 – 1999 Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Union Investment TFI S.A.
1995 – 1997 Dyrektor regionalny ds. marketingu w Pioneer
1994 Zastępca dyrektora regionalnego ds. marketingu w Pioneer - Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Powierniczych.
Inne funkcje
2004 – 2007 Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
2001 – 2004 Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (STFI)

Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Dziedziną funduszy inwestycyjnych zajmuje się od 1994 roku.

Wolny czas poświęca dziedzinom zdecydowanie odbiegającym od jej zwykłych zajęć. Najlepiej odpoczywa nad morzem lub w górach, gdzie najwięcej czasu poświęca pieszym wędrówkom i literaturze. Muzyka towarzyszy jej na co dzień – klasyczna inspiruje, a popularna pomaga zmierzyć się z wyzwaniami dnia codziennego. Największa pasja to próbowanie smaków kuchni odległych zakątków świata.

Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Kariera zawodowa
od 2001 Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A. odpowiedzialny za pion inwestycyjny
2000 – 2001 Prezes Zarządu – Dyrektor Inwestycyjny Korona TFI S.A
1998 – 2000 Zarządzający aktywami w Banku Gdańskim S.A. i w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o. oraz jako członek zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną w BWE Asset Management S.A.
1998 Licencja doradcy inwestycyjnego (nr licencji 125).
1994 Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczął pracę na stanowisku maklera papierów wartościowych

Jego dewizą w zarządzaniu jest patrzenie w przyszłość (przewidywanie trendów rynkowych) oraz konsekwencja w działaniu. Oprócz opierania się na „twardych” danych i argumentach wyznaje też zasadę, że zawsze należy wykazać pewną dozę pokory wobec tego, co się dzieje na rynku.

Lubi czytać książki, zaś wolny czas spędza aktywnie, uprawiając ulubione sporty: triatlon i siatkówkę.

Małgorzata Popielewska Członek Zarządu
Kariera zawodowa
od 09.2011 Członek Zarządu Union Investment TFI S.A., sprawujący nadzór nad Departamentem Wyceny i Procesów Operacyjnych, Finansów i Administracji, Departamentem Prawnym oraz Kontroli Ryzyka Rynkowego.
2000 – 2011 Dyrektor Strategii i Rozwoju, Senior Product Manager, Prokurent Union Investment TFI S.A.
1998 – 2000 Product Manager, Analityk Finansowy Korona TFI
1995 - 1998 Portfolio Manager w BGŻ SA Biuro Maklerskie, Wydział Zarządzania Portfelem.
1997 Absolwentka Wydziału Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość, na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyznaje zasadę równowagi we wszechświecie, w praktyce łącząc ambitną pracę zawodową z życiem rodzinnym. Czas wolny spędza aktywnie poprzez wypady rowerowe i wycieczki krajoznawcze oraz wspólne muzykowanie, będące pasją całej rodziny.

Kazimierz Fedak Członek Zarządu
Kariera zawodowa
Od 2019 Członek Zarządu Union Investment TFI S.A.
2018-2019 Dyrektor Rozwoju Biznesu Asset Management w Regionie CEE, Generali CEE Holding BV
2013-2018 Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu, Amundi Polska TFI SA
2011-2013 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Funduszy Inwestycyjnych, Credit-Agricole Bank Polska SA
2005-2010 Dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej, Inwestycji Finansowych i Obsługi Funduszy, HDI-Gerling Życie TU SA
2003-2005 Specjalista w Departamencie Informacji Zarządczej, Bank Pekao SA
1999-2004 Pracownik naukowo-dydaktyczny WAT, Wydział Mechatroniki

Absolwent fizyki technicznej na Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów MBA na University of Illinois w Urbana-Champaign.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie. Jest pasjonatem i wielkim fanem wschodnich sztuk walki.