Kadra

    
    
Komórka Alokacji Aktywów
    
Marek Straszak Zarządzający Portfelami

Absolwent Doradztwa Inwestycyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, licencjonowany doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Niedawno zaliczył także pierwszy etap trzyletniego egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA). Doświadczenie w pracy maklera i analityka akcji zdobywał w takich firmach, jak Alior Bank, Erste Securities oraz Dom Maklerski BPS.

W Union Investment TFI od lipca 2015 r. Zajmuje się m. in. doradztwem inwestycyjnym, zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi i wsparciem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi o strategii asset allocation.

Zarządza:

Michał Milewski Zarządzający funduszami

W zespole Union Investment TFI od 2017 roku. Zarządza funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz asset allocation.

Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 559) oraz maklerem papierów wartościowych (nr 2627). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznawany przez amerykański CFA Institute. 

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w BPS TFI, gdzie początkowo pracował jako analityk akcji, a następnie jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

Ukończył Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia w zakresie systemów informacyjnych i analizy danych.

Obecnie zarządza:

  • funduszem UniAbsolute Return Globalny FIZ