PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Pracownicze plany kapitałowe – oszczędzanie na emeryturę Twoich pracowników 

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest to nowy system długoterminowego oszczędzania na pracownicze emerytury. PPK są dobrowolne dla Twoich pracowników – mogą z nich zrezygnować. Jednak Ty – jako pracodawca – masz obowiązek wprowadzić je w swojej firmie. Termin, w jakim to zrobisz, zależy od liczby pracowników, których zatrudniasz. 

PPK w skrócie:

 • Pieniądze na koncie PPK są własnością pracownika i będą dziedziczone po jego śmierci.
 • Pracownik może bez opłat wypłacić wszystkie pieniądze z konta PPK, gdy ukończy 60 lat. 
 • Wypłata części pieniędzy wcześniej jest możliwa w dwóch sytuacjach: pracownik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub chce sfinansować wkład własny na zakup mieszkania.
 • Jako pracodawca zakładasz w firmie PPK i wybierasz instytucję finansową, która będzie je prowadzić.

PPK w pytaniach i odpowiedziach

Najnowsze informacje

Termin wprowadzenia PPK w Twojej firmie zależy od liczby pracowników. Sam mechanizm wprowadzania systemu jest uniwersalny.
Instytucja, która będzie prowadziła PPK w Twojej firmie, weźmie odpowiedzialność za pieniądze Twoje i Twoich pracowników. Będzie też czuwała nad przekazywaniem i monitorowaniem składek. Dlatego – wybierz mądrze.
Składki PPK to dla Twoich pracowników odkładanie pieniędzy na emeryturę – obok tych z ZUS-u i OFE. Jest to jednak odkładanie dobrowolne i bardziej elastyczne.

Aktualności

Bądź na bieżąco z informacjami o PPK. Regularnie Ci je dostarczymy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego wysyłanych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, dotyczących usług i produktów Administratora za pośrednictwem adresu e-mail, oraz numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa,
2) dane kontaktowe: RODO@union-investment.pl, tel. 22 449 04 77,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
4) odbiorcą moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem,
5) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
7) mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.
Dziękujemy za zapis do newslettera!

Kiedy Twoja firma powinna przystąpić do PPK?

liczba zatrudnionych
pracowników
obowiązkowe
dla pracodawcy od:
250 i więcej* 50 -249 20 - 49 Pozostali
(w tym sektor publiczny)
01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021
*
 • Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK – do 25 października 2019
 • Termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK – do 12 listopada 2019
 • Termin pierwszej składki na PPK - pierwsze wynagrodzenie wypłacane po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK, wpłata składki do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składki zostały obliczone i pobrane przez pracodawcę

Dlaczego Union Investment?


 • Działamy z sukcesami na polskim rynku od ponad 20 lat zarządzając aktywami o wartości prawie 14 mld złotych.

 • Oferujemy jedne z najlepszych rozwiązań emerytalnych na rynku (najlepsze IKE i IKZE w 2017 roku wg rankingu „Rzeczpospolitej”).

 • Proponujemy ponad 30 funduszy o zróżnicowanej strategii inwestowania.

 • Zaufało nam ponad 130 tys. klientów.

Dajemy Ci merytoryczne i techniczne wsparcie przy wdrażaniu PPK


 • Podgląd aktualnego stanu inwestycji w serwisie transakcyjnym.

 • Informacje dotyczące PPK oraz oferty Union Investment TFI dostępne przez infolinię.