Wyniki wyszukiwania

Strata pewna jak… w banku Deutsche Bank, Société Générale, UniCredit, Credit Suisse to cztery gigantyczne banki, których nazwy były odmieniane przez wszystkie przypadki na początku roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/strata-pewna-jak-w-banku

Opublikowany: 20.06.2016

Czy to początek końca dominacji lokat bankowych? W III kwartale br. wartość oszczędności zdeponowanych na lokatach terminowych spadła o 3 mld zł, podobnie jak w poprzednim kwartale. W tym samym czasie fundusze inwestycyjne dedykowane do osób fizycznych pozyskały netto 3,7 mld zł. To może oznaczać przełom. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-to-poczatek-konca-dominacji-lokat-bankowych

Opublikowany: 03.01.2017