Wyniki wyszukiwania

Jak możemy Ci pomóc we wdrożeniu PPK? Instytucja, która będzie prowadziła PPK w Twojej firmie, weźmie odpowiedzialność za pieniądze Twoje i Twoich pracowników. Będzie też czuwała nad przekazywaniem i monitorowaniem składek. Dlatego – wybierz mądrze. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-mozemy-ci-pomoc-we-wdrozeniu-ppk2

Opublikowany: 18.02.2019

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest to nowy system długoterminowego oszczędzania na pracownicze emerytury. PPK są dobrowolne dla Twoich pracowników – mogą z nich zrezygnować. Jednak Ty – jako pracodawca – masz obowiązek wprowadzić je w swojej firmie. Termin, w jakim to zrobisz, zależy od liczby pracowników, których zatrudniasz. https://union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/ppk
Co to jest PPK? Jakie obowiązki ma pracodawca? PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli program, do którego może się kwalifikować nawet 11 milionów pracowników. Co to jest dokładnie PPK i jakie obowiązki czekają na Ciebie jako pracodawcę? W tym artykule znajdziesz wszystko to, o czym musisz wiedzieć już teraz. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-to-jest-ppk-jakie-obowiazki-ma-pracodawca

Opublikowany: 30.04.2019

Kiedy Polacy przeproszą się z funduszami akcji? Pomimo trwającej od dwóch lat hossy na GPW zainteresowanie funduszami polskich akcji jest mizerne. Powód jest cały czas ten sam: bolesne doświadczenia sprzed 10 lat. Jeżeli spełnią się optymistyczne prognozy dotyczące rynków akcji, to ten rok powinien przynieść poprawę popytu, a prawdziwy przełom powinien nastąpić w 2019 roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-2018-bedzie-przelomowy

Opublikowany: 10.01.2018

Możliwe przyspieszenie w tworzeniu PPE Ministerialny projekt o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekazany właśnie do konsultacji społecznych zakłada, że nie będzie konieczności uruchamiania PPK, jeśli w firmie istnieje już Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/mozliwe-przyspieszenie-w-tworzeniu-ppe

Opublikowany: 15.02.2018

Strategia „absolute return” – jakie ma wyniki w 2018 roku? 2017 rok nie okazał się łaskawy dla funduszy typu absolute return. Porównanie ich wyników do wyników strategii opartych na pełnej ekspozycji na polskie akcje pokazało, że w okresie hossy mają one wyraźnie gorsze wyniki niż typowe fundusze akcyjne. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/strategia-%E2%80%9Eabsolute-return%E2%80%9D-%E2%80%93-jakie-ma-wyniki-w-2018-roku

Opublikowany: 23.03.2018

Jaka polityka inwestycyjna w PPK? Przedstawiony do konsultacji projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje, że TFI dopuszczone do zarządzania PPK będą musiały spełnić kilka warunków, w tym oferowania minimum 4 funduszy zdefiniowanej daty. Pracownik automatycznie zapisywany do planu będzie wnosił składki do właściwego dla swojego wieku funduszu. Problem polega na tym, że w Polsce mamy zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłby automatycznie zmieniający się portfel funduszy. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jaka-polityka-inwestycyjna-w-ppk

Opublikowany: 06.04.2018

Czy millenialsi będą uczestniczyć w PPK? Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 roku polscy pracodawcy zaczną oferować Pracownicze Plany Kapitałowe. Na początku nowym obowiązkiem zostaną objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników. Stopniowo, w kolejnych transzach, obowiązek oferowania PPK obejmie wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Największą niewiadomą będzie poziom uczestnictwa w PPK wśród najmłodszych i najmniej zarabiających pracowników. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/-czy-millenialsi-beda-uczestniczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.04.2018

Pracowniczy Program Emerytalny czy Pracowniczy Plan Kapitałowy? Przyszły rok będzie przełomowy w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/pracowniczy-program-emerytalny-czy-pracowniczy-plan-kapitalowy

Opublikowany: 11.05.2018

#33 Czym różni się PPE od PPK? Krzysztof Morawski Co oznaczają tajemniczo brzmiące nazwy PPE i PPK? Kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać z tych programów? Jak się mają PPE i PPK do tzw. trzeciego filaru? Czy pieniądze oszczędzane w tych programach procentują i czy są opodatkowane? Jakie są korzyści z ich wdrożenia z perspektyw właściciela firmy? Co dzieje się z pieniędzmi, które zgromadziliśmy w PPK i PPE, gdy zmieniamy pracę? O tym dowiecie się z dzisiejszej rozmowy z Krzysztofem Morawskim z Union Investment TFI. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/33-czym-rozni-sie-ppe-od-ppk-krzysztof-morawski

Opublikowany: 31.07.2018

Czy PPK wystartują w połowie przyszłego roku? Dwa razy poprawiany projekt ustawy o PPK ma zostać rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń rządu, a następnie skierowany do Sejmu - taką informację przekazał agencji PAP wiceminister finansów Piotr Nowak. Podtrzymał też stanowisko, że ustawa zacznie obowiązywać w połowie przyszłego roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-ppk-wystartuja-w-polowie-przyszlego-roku

Opublikowany: 28.08.2018

Zawsze najważniejszy jest popyt, a czasami jego zapowiedź Już za rok może zacząć płynąć stały strumień pieniędzy na GPW, który za dwa lata może wzrosnąć do kilkuset milionów miesięcznie. Warto wziąć to pod uwagę już dzisiaj. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zawsze-najwazniejszy-jest-popyt-a-czasami-jego-zapowiedz

Opublikowany: 25.09.2018

Zaskakujące dane z rynku IKE i IKZE W pierwszym półroczu br. Polacy zdecydowali się na założenie 32 tysięcy IKE i 19,5 tysiąca IKZE. To znacznie mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zaskakujace-dane-z-rynku-ike-i-ikze

Opublikowany: 25.09.2018

TFI zdominowały rynek PPE. Czy podobnie będzie z PPK? W 2018 roku aż 192 pracodawców zdecydowało się na utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego i 96% z nich wybrało TFI jako podmiot zarządzający. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają szansę zdominować również rynek PPK, choć nie aż w tak dużym stopniu. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/tfi-zdominowaly-rynek-ppe-czy-podobnie-bedzie-z-ppk

Opublikowany: 19.12.2018

Stabilne stopy procentowe, wolniejszy wzrost, w akcjach odbicie pod koniec roku. Zarządzający Union Investment TFI przygotowali dla Państwa prognozy na rok 2019. Szczyt koniunktury za nami – będzie rosło, ale wolniej. Wzrost polskiego PKB zwolni, ale 2019 r. będzie i tak dobry w porównaniu ze wzrostem w innych rejonach świata. • Prognozujemy, że uwagę inwestorów mogą przykuć spółki odporne na cykl koniunkturalny, defensywne i tzw. value. • Wybory w Polsce, Brexit, globalnie wojny handlowe – to czynniki ryzyka, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę w 2019 r. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/stabilne-stopy-procentowe-wolniejszy-wzrost-w-akcjach-odbicie-pod-koniec-roku

Opublikowany: 10.01.2019

Co nas czeka w 2019 roku? Co czeka na inwestorów w 2019 roku? Na pewno Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy uruchomienie produktu, który będzie skierowany do ponad 11 milionów polskich pracowników, wpłynie na notowania akcji? Moim zdaniem ten wpływ już dzisiaj jest widoczny. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-nas-czeka-w-przyszlym-roku-juz-wiemy

Opublikowany: 05.12.2018

Czy warto będzie uczest­ni­czyć w PPK? 1 stycz­nia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pra­cow­nicy naj­więk­szych firm, zatrud­nia­ją­cych co naj­mniej 250 osób, będą z auto­matu zapi­sy­wani już w dru­giej poło­wie przy­szłego roku. Do stycz­nia 2021 roku, z nie­licz­nymi wyjąt­kami, obo­wiąz­kiem ofe­ro­wa­nia PPK zostaną objęci wszy­scy pra­co­dawcy. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-warto-bedzie-uczest%C2%ADni%C2%ADczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.11.2018

PPK – kiedy nie zapłacimy podatku? Wpłaty na konto pracowniczego planu kapitałowego (PPK) będą pochodziły z trzech źródeł: - z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto), - od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto), - od Państwa (z Funduszu Pracy). Pierwsze dwa rodzaje wpłat są traktowane jak nasze wynagrodzenie – zapłacimy od nich podatek PIT. Te ostatnie są z niego zwolnione. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppk-%E2%80%93-kiedy-nie-zaplacimy-podatku

Opublikowany: 18.01.2019

#59 Co warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych? – Krzysztof Morawski Dzisiaj rozmawiam z Krzysztofem Morawskim, który był już gościem podcastu około pół roku temu. Krzysztof jest ekspertem od produktów, dzięki którym możemy oszczędzać na emeryturę. Poprzednio rozmawialiśmy o tym, czym się różni PPK od PPE (pracownicze plany kapitałowe od pracowniczych planów emerytalnych). Dzisiejszy odcinek w całości poświęcony jest PPK i dowiecie się z niego: https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/59-co-warto-wiedziec-o-pracowniczych-planach-kapitalowych-%E2%80%93-krzysztof-morawski

Opublikowany: 05.02.2019

Powrót kapitału na początku roku - Termometr Inwestycyjny Mimo symptomów widocznego spowolnienia gospodarczego na rynkach akcji panuje dosyć dobra atmosfera. Wydaje się, że rynek bardziej niż na spływające dane makro czeka na wynik negocjacji handlowych USA – Chiny. Sentyment inwestorów jest ściśle związany z napływającymi z „linii frontu” doniesieniami. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/powrot-kapitalu-na-poczatku-roku--termometr-inwestycyjny

Opublikowany: 27.02.2019

Młodzi Polacy chcą podróżować na emeryturze. Ale za co? Bardzo ciekawe wyniki przynoszą najnowsze badania opinii Polaków na temat emerytur, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Według nich ponad połowa respondentów (52 proc.) emeryturę chce spędzić aktywnie - na podróżowaniu po świecie. Osoby w wieku 18-24 lata na taką odpowiedź wskazują w aż 76 procentach. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/mlodzi-polacy-chca-podrozowac-na-emeryturze-ale-za-co

Opublikowany: 08.03.2019

Czy TFI zdominują rynek PPK? Jest to bardzo prawdopodobne Pierwotna wersja ustawy o ppk przewidywała tylko jedną formę prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez TFI. Ostateczna wersja przepisów dopuszcza aż 4 formy i tyle samo rodzajów instytucji finansowych mających uprawnienia do oferowania PPK. Wszystko wskazuje jednak na to, że rynek zostanie zdominowany przez TFI, z korzyścią dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-tfi-zdominuja-rynek-ppk-jest-to-bardzo-prawdopodobne

Opublikowany: 19.03.2019

Ten rok może być przełomowy dla świadomości emerytalnej Polaków Kiedy 20 lat temu powstawały otwarte fundusze emerytalne, miałem nadzieję, że uruchomienie w pełni kapitałowego sposobu budowania emerytury, wpłynie na zmianę świadomości emerytalnej Polaków. Pokładane w OFE nadzieje spełniły się połowicznie. Uruchomienie w tym roku PPK i ogłoszone przez premiera Morawieckiego przekazanie 75% aktywów OFE do IKZE, stanowi wielką szansę na edukacyjny przełom. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ten-rok-moze-byc-przelomowy-dla-swiadomosci-emerytalnej-polakow

Opublikowany: 02.04.2019