Wyniki wyszukiwania

Kiedy Polacy przeproszą się z funduszami akcji? Pomimo trwającej od dwóch lat hossy na GPW zainteresowanie funduszami polskich akcji jest mizerne. Powód jest cały czas ten sam: bolesne doświadczenia sprzed 10 lat. Jeżeli spełnią się optymistyczne prognozy dotyczące rynków akcji, to ten rok powinien przynieść poprawę popytu, a prawdziwy przełom powinien nastąpić w 2019 roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-2018-bedzie-przelomowy

Opublikowany: 10.01.2018

Fundusze gotówkowe tegorocznym hitem. Jak inwestować? Fundusze gotówkowe w okresie ostatnich 12 miesięcy przyniosły średnią stopę zwrotu na poziomie dwa razy wyższym od oprocentowania lokat bankowych. Oszczędzający docenili ten wynik, wpłacając do tych funduszy ponad 7 mld w okresie 11 miesięcy tego roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fundusze-gotowkowe-tegorocznym-hitem-jak-inwestowac

Opublikowany: 29.12.2017

Polacy tracą miliardy na oszczędnościach trzymanych w bankach. Alternatywą fundusze gotówkowe Według raportu firmy Analizy Online wartość oszczędności gospodarstw domowych na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 1 386 mld zł. Oznacza to wzrost w IV kwartale o 27 mld zł i o 107 mld w okresie 12 miesięcy. Jednak co trzecia złotówka jest trzymana przez nas na rachunkach bieżących. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/polacy-traca-miliardy-na-oszczednosciach-trzymanych-w-bankach-alternatywa-fundusze-gotowkowe

Opublikowany: 28.03.2018

Jaka polityka inwestycyjna w PPK? Przedstawiony do konsultacji projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje, że TFI dopuszczone do zarządzania PPK będą musiały spełnić kilka warunków, w tym oferowania minimum 4 funduszy zdefiniowanej daty. Pracownik automatycznie zapisywany do planu będzie wnosił składki do właściwego dla swojego wieku funduszu. Problem polega na tym, że w Polsce mamy zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłby automatycznie zmieniający się portfel funduszy. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jaka-polityka-inwestycyjna-w-ppk

Opublikowany: 06.04.2018

Co zrobić ze zwrotem podatkowym z IKZE? Jeżeli w ubiegłym roku wpłaciłeś określoną kwotę na IKZE, to otrzymasz od fiskusa, lub już otrzymałeś, zwrot części podatku PIT. W zależności od skali podatkowej będzie to kwota odpowiadająca 18, 19 lub 32 procentom kwoty wpłaty. Co z nią zrobić? https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-zrobic-ze-zwrotem-podatkowym-z-ikze

Opublikowany: 06.04.2018

Czy millenialsi będą uczestniczyć w PPK? Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 roku polscy pracodawcy zaczną oferować Pracownicze Plany Kapitałowe. Na początku nowym obowiązkiem zostaną objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników. Stopniowo, w kolejnych transzach, obowiązek oferowania PPK obejmie wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Największą niewiadomą będzie poziom uczestnictwa w PPK wśród najmłodszych i najmniej zarabiających pracowników. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/-czy-millenialsi-beda-uczestniczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.04.2018

60 tysięcy nowych uczestników funduszy Według firmy Analizy Online liczba uczestników funduszy w pierwszym kwartale tego roku wzrosła aż o 60 tysięcy. Tym samym liczba rachunków prowadzonych przez TFI wzrosła do ponad 2 milionów (2,26 mln). Największą dynamikę wzrostu liczby klientów odnotowało Union Investment TFI. Polacy wybierają przede wszystkim fundusze pieniężne, które działają inaczej niż lokaty bankowe. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/60-tysiecy-nowych-uczestnikow-funduszy

Opublikowany: 23.05.2018

Liczba emerytów przekroczyła 8 milionów. Czy to zrujnuje ZUS? Jak podaje Rzeczpospolita, na koniec maja liczba emerytów przekroczyła 8 milionów. Rok wcześniej ta liczba wynosiła 7 milionów 730 tysięcy. Tak duży wzrost, aż o 270 tysięcy, to oczywiście skutek wejścia w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Bardzo wysoki wzrost liczby osób pobierających świadczenia nie zdemolował jednak finansów ZUS. Wszystko za sprawą doskonałej sytuacji na rynku pracy. Ale nie tylko! https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/liczba-emerytow-przekroczyla-8-milionow-czy-to-zrujnuje-zus

Opublikowany: 05.07.2018

Pomimo ujemnej sprzedaży w czerwcu środki nadal płyną do funduszy gotówkowych Według spółki Analizy Online czerwcowa sprzedaż funduszy inwestycyjnych skierowanych do klienta indywidualnego była ujemna. Inwestorzy wypłacili z funduszy 600 milionów złotych. Taka sytuacja miała miejsce ostatni raz półtora roku temu. Prawdopodobną przyczyną takiej sytuacji było zamieszanie związane ze spółką GetBack oraz spadki na GPW. Natomiast fundusze pieniężne i gotówkowe pozyskały ponad miliard złotych. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/pomimo-ujemnej-sprzedazy-w-czerwcu-srodki-nadal-plyna-do-funduszy-gotowkowych

Opublikowany: 12.07.2018

Fundusz inwestycyjny najchętniej wybieraną formą PPE KNF opublikował raport dotyczący PPE w 2017 roku. Znacząco wzrosła liczba rejestrowanych programów. W ubiegłym roku zostało utworzonych 48 PPE, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2016 (23 programy). Najczęściej wybieraną formą był fundusz inwestycyjny (38 programów). W pozostałych dwóch formach - grupowe ubezpieczenie na życie oraz pracowniczy fundusz emerytalny - powstało po 5 PPE. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/fundusz-inwestycyjny-najchetniej-wybierana-forma-ppe

Opublikowany: 01.08.2018

Jak czytać list z ZUS? W lipcu każdego roku miliony pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą otrzymuje list z ZUS z informacją o stanie konta emerytalnego z symulacją wysokości przyszłej emerytury. Nie każdy potrafi rozszyfrować zawarte w tym liście informacje. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/jak-czytac-list-z-zus

Opublikowany: 09.08.2018

Emerytura i praca równocześnie? Plusy i minusy takiego rozwiązania Dysproporcje w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn są ogromne. W 2017 roku świadczenia mężczyzn były wyższe o 67% niż kobiet. Z czego one wynikają? W największym stopniu ze zróżnicowanego wieku emerytalnego oraz z zasad obliczania wysokości emerytur przez ZUS. Stosunkowo niewielki wpływ mają nieco niższe wynagrodzenia kobiet (o 7%) w stosunku do mężczyzn zajmujących te same stanowiska. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/emerytura-i-praca-rownoczesnie-plusy-i-minusy-takiego-rozwiazania

Opublikowany: 20.08.2018

Czy PPK wystartują w połowie przyszłego roku? Dwa razy poprawiany projekt ustawy o PPK ma zostać rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń rządu, a następnie skierowany do Sejmu - taką informację przekazał agencji PAP wiceminister finansów Piotr Nowak. Podtrzymał też stanowisko, że ustawa zacznie obowiązywać w połowie przyszłego roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-ppk-wystartuja-w-polowie-przyszlego-roku

Opublikowany: 28.08.2018

Zawsze najważniejszy jest popyt, a czasami jego zapowiedź Już za rok może zacząć płynąć stały strumień pieniędzy na GPW, który za dwa lata może wzrosnąć do kilkuset milionów miesięcznie. Warto wziąć to pod uwagę już dzisiaj. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zawsze-najwazniejszy-jest-popyt-a-czasami-jego-zapowiedz

Opublikowany: 25.09.2018

Zaskakujące dane z rynku IKE i IKZE W pierwszym półroczu br. Polacy zdecydowali się na założenie 32 tysięcy IKE i 19,5 tysiąca IKZE. To znacznie mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/zaskakujace-dane-z-rynku-ike-i-ikze

Opublikowany: 25.09.2018

Najlepszy sposób oszczędzania na emeryturę Polacy coraz częściej korzystają z IKE i IKZE przy oszczędzaniu na emeryturę. Często stają przed dylematem, które konto wybrać jako prywatny plan emerytalny. Chcąc wykorzystać w pełni ulgi podatkowe, powinniśmy posiadać oba konta. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/najlepszy-sposob-oszczedzania-na-emeryture

Opublikowany: 16.11.2017

Na IKZE zacznij wpłacać już w styczniu Wydatki uprawniające nas do odpisów podatkowych realizujemy zazwyczaj w ostatniej chwili, czyli w grudniu danego roku. W przypadku IKZE jest podobnie. Nie jest to racjonalna decyzja, ponieważ ulga związana z IKZE jest wyjątkowa. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/na-ikze-zacznij-wplacac-juz-w-styczniu

Opublikowany: 02.01.2018

Mity dotyczące IKE i IKZE Chociaż IKE funkcjonuje na rynku od 2004 roku, a IKZE od 2012, to wciąż pojawiają się publikacje z nieprawdziwymi informacjami na temat obu kont. W tym artykule odnoszę się do mitów, z którymi najczęściej możesz się spotkać. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/mity-dotyczace-ike-i-ikze

Opublikowany: 28.12.2017

TFI zdominowały rynek PPE. Czy podobnie będzie z PPK? W 2018 roku aż 192 pracodawców zdecydowało się na utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego i 96% z nich wybrało TFI jako podmiot zarządzający. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają szansę zdominować również rynek PPK, choć nie aż w tak dużym stopniu. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/tfi-zdominowaly-rynek-ppe-czy-podobnie-bedzie-z-ppk

Opublikowany: 19.12.2018

Co nas czeka w 2019 roku? Co czeka na inwestorów w 2019 roku? Na pewno Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy uruchomienie produktu, który będzie skierowany do ponad 11 milionów polskich pracowników, wpłynie na notowania akcji? Moim zdaniem ten wpływ już dzisiaj jest widoczny. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-nas-czeka-w-przyszlym-roku-juz-wiemy

Opublikowany: 05.12.2018

Czy warto będzie uczest­ni­czyć w PPK? 1 stycz­nia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pra­cow­nicy naj­więk­szych firm, zatrud­nia­ją­cych co naj­mniej 250 osób, będą z auto­matu zapi­sy­wani już w dru­giej poło­wie przy­szłego roku. Do stycz­nia 2021 roku, z nie­licz­nymi wyjąt­kami, obo­wiąz­kiem ofe­ro­wa­nia PPK zostaną objęci wszy­scy pra­co­dawcy. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-warto-bedzie-uczest%C2%ADni%C2%ADczyc-w-ppk

Opublikowany: 27.11.2018

PPK – kiedy nie zapłacimy podatku? Wpłaty na konto pracowniczego planu kapitałowego (PPK) będą pochodziły z trzech źródeł: - z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto), - od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto), - od Państwa (z Funduszu Pracy). Pierwsze dwa rodzaje wpłat są traktowane jak nasze wynagrodzenie – zapłacimy od nich podatek PIT. Te ostatnie są z niego zwolnione. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppk-%E2%80%93-kiedy-nie-zaplacimy-podatku

Opublikowany: 18.01.2019

Młodzi Polacy chcą podróżować na emeryturze. Ale za co? Bardzo ciekawe wyniki przynoszą najnowsze badania opinii Polaków na temat emerytur, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Według nich ponad połowa respondentów (52 proc.) emeryturę chce spędzić aktywnie - na podróżowaniu po świecie. Osoby w wieku 18-24 lata na taką odpowiedź wskazują w aż 76 procentach. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/mlodzi-polacy-chca-podrozowac-na-emeryturze-ale-za-co

Opublikowany: 08.03.2019

Czy TFI zdominują rynek PPK? Jest to bardzo prawdopodobne Pierwotna wersja ustawy o ppk przewidywała tylko jedną formę prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez TFI. Ostateczna wersja przepisów dopuszcza aż 4 formy i tyle samo rodzajów instytucji finansowych mających uprawnienia do oferowania PPK. Wszystko wskazuje jednak na to, że rynek zostanie zdominowany przez TFI, z korzyścią dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-tfi-zdominuja-rynek-ppk-jest-to-bardzo-prawdopodobne

Opublikowany: 19.03.2019

W krajach OECD rośnie poczucie niesprawiedliwości przy redystrybucji dochodów W krajach wysokorozwiniętych – według najnowszego badania OECD przeprowadzonego w 21 krajach – ich społeczeństwa oczekują wyższego opodatkowania najlepiej zarabiających.  Prawie 40% respondentów byłaby skłonna płacić wyższe podatki na finansowanie opieki zdrowotnej i przyszłych świadczeń emerytalnych. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/w-krajach-oecd-rosnie-poczucie-niesprawiedliwosci-przy-redystrybucji-dochodow

Opublikowany: 29.03.2019

Emerytury wzrosną bo... „Emerytury wzrosną, bo spadło średnie trwanie życia” – taki był przekaz zawarty w wielu komentarzach prasowych po opublikowaniu przez GUS aktualnych tablic średniego przeciętnego trwania życia Polaków. To prawda. Jednak powinniśmy wiedzieć, że wpływ zmian tego czynnika na wysokość emerytur jest niewielki, w porównaniu do wieku przejścia na emeryturę, a przede wszystkim do stopy waloryzacji składek zapisanych na koncie emerytalnym. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/emerytury-wzrosna-bo

Opublikowany: 08.04.2019

Co wybrać: ZUS czy IKE? Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało projekt ustawy zakładającej przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne działające w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Według tego projektu fundusze emerytalne przestaną istnieć 31 grudnia 2019 roku. Uczestnicy IKE powstałych z przekształcenia OFE będą mogli do 10 stycznia przyszłego roku, czyli w ciągu 10 dni podjąć decyzję o przeniesieniu środków do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W takim przypadku odpowiednik  kwoty transferu zostanie zapisany na koncie emerytalnym w ZUS i tym samym powiększy przyszłą podstawę wyliczenia emerytury z systemu obowiązkowego. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/co-wybrac-zus-czy-ike

Opublikowany: 07.06.2019

Oszczędzasz z myślą o „czarnej godzinie”? Upewnij się, że właściwie Kryzys finansowy z lat 2008-2009 zmienił nasze nastawienie do oszczędzania. Staliśmy się bardziej zapobiegliwi. Wyrazem tego są bardzo szybko rosnące oszczędności Polaków. W okresie ostatnich 10 lat zwiększyły się o ponad 50% (z 671,3 mld do 1 448 mld zł). Najczęściej deklarowanym powodem odkładania części dochodów jest obawa przed nagłymi wydatkami, przed tak zwaną czarną godziną. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/oszczedzasz-z-mysla-o-%E2%80%9Eczarnej-godzinie%E2%80%9D-upewnij-sie-ze-wlasciwie

Opublikowany: 10.06.2019

PPK będą bardziej podobne do PPE Rząd przygotował nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Najważniejszą proponowaną zmianą jest zniesienie limitu wynagrodzenia przy naliczaniu wpłat do PPK. To poprawi warunki dofinansowania dla najlepiej zarabiających. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppk-beda-bardziej-podobne-do-ppe

Opublikowany: 13.06.2019

Rekordowa premia emerytalna za dodatkowy rok pracy W obwieszczeniu MRPiPS czytamy, że stopa waloryzacji składek zapisanych na koncie w ZUS w 2018 roku wyniosła aż 9,2%. Oznacza to, że kobieta przechodząc na emeryturę o rok później – w wieku 61 lat zamiast 60 – podwyższa swoją emeryturę o około 15%. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/rekordowa-premia-emerytalna-za-dodatkowy-rok-pracy

Opublikowany: 14.06.2019