Wyniki wyszukiwania

PPE po nowemu Pojawiły się wstępne propozycje zmian w dobrowolnych planach emerytalnych. Część propozycji wygląda bardzo interesującą, są też takie, które budzą duży niepokój. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/ppe-po-nowemu

Opublikowany: 08.07.2016

Więcej niż lokata W ciągu 9 miesięcy subfundusz UniLokata pozyskał ponad 1 mld nowych aktywów, a w pierwszych dwóch miesiącach br. ponad 230 mln. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/wiecej-niz-lokata

Opublikowany: 30.03.2016

Czy to początek końca dominacji lokat bankowych? W III kwartale br. wartość oszczędności zdeponowanych na lokatach terminowych spadła o 3 mld zł, podobnie jak w poprzednim kwartale. W tym samym czasie fundusze inwestycyjne dedykowane do osób fizycznych pozyskały netto 3,7 mld zł. To może oznaczać przełom. https://union-investment.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/czy-to-poczatek-konca-dominacji-lokat-bankowych

Opublikowany: 03.01.2017