UniMulti Doradztwo

Potrzeba profesjonalnego doradztwa

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym rośnie poczucie braku kontroli nad decyzjami inwestycyjnymi. Warunki, w jakich lokuje się środki, zmieniają się tak szybko, że często brakuje czasu na odpowiednią reakcję. W efekcie kierunki inwestycyjne odbiegają od założonych celów. Union Investment TFI S.A. znalazło odpowiedź na potrzeby Klientów, zwiększając bezpieczeństwo lokowanych środków dzięki stałemu monitorowaniu rynku, czego efektem są rekomendacje inwestycyjne.

 • Siła kapitału i doświadczenie
  Od ponad dwóch dekad działalności na polskim rynku za naszą marką stoi globalne know-how Grupy Union Asset Management Holding, która na swoją renomę pracuje od 1956 r. Zarządza ona na świecie ponad 200 funduszami, którym inwestorzy powierzyli w zarządzanie ok. 260 mld euro. W Polsce oferujemy szeroki wybór funduszy, usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego.
 • Otwarta komunikacja
  Nasze relacje z Klientami opieramy na uczciwej i otwartej komunikacji.Na bieżąco – m.in. za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, newsletterów i artykułów w prasie –informujemy ich o okazjach inwestycyjnych i wydarzeniach, które mają wpływ na wartość aktywów.Potwierdzona skuteczność Ośmiokrotnie zajęliśmy 1. miejsce w 12 edycjach rankingu „Rzeczpospolitej” dla najbardziej prestiżowych i cenionych na rynku TFI. Otrzymaliśmy także m.in. nagrodyAlfa oraz statuetki Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI. Doceniono nas m.in. za powtarzalnie dobre wyniki.Dlaczego warto nam zaufać? Stabilność

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Rozwiązania szyte na miarę
  Nasze rozwiązania inwestycyjne spełniają oczekiwania Klienta nie tylko pod względem rentowności i poziomu ryzyka.Przywiązujemy dużą wagę do tego, by nasze produkty odpowiadały na indywidualne potrzeby naszych Klientów.
 • Potwierdzona skuteczność
  Ośmiokrotnie zajęliśmy 1. miejsce w 12 edycjach rankingu „Rzeczpospolitej” dla najbardziej prestiżowych i cenionych na rynku TFI. Otrzymaliśmy także m.in. nagrody Alfa oraz statuetki Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego TFI. Doceniono nas m.in. za powtarzalnie dobre wyniki.
 • Wyróżniające się rozwiązania
  Mamy aż 11 produktów z najwyższymi, 4- i 5-gwiazdkowymi ratingamiAnaliz Online, co jest dowodem ich ponadprzeciętnej i wyjątkowej jakości.
 • Stabilność w każdych warunkach
  Wyniki naszych subfunduszy są zasługą jednego z najstabilniejszych w Polsce zespołów zarządzających aktywami.Za umiejętność osiągania dobrych wyników inwestycyjnych w różnych warunkach rynkowych zarządzający byli wielokrotnie nagradzani Złotymi Portfelami.
Oferujemy 3 strategie

 

 • Portfel UniBezpieczny

 • Portfel UniBezpieczny PLUS

 • Portfel UniBezpieczny MAX
   

Jak działa UniMulti Doradztwo?

Usługa doradztwa jest świadczona w ramach współpracy z Union Investment TFI na podstawie
odrębnej umowy.

 • Doradztwo inwestycyjne polecamy Klientom, którzy inwestują w fundusze Union Investment i oczekują wsparcia w procesie decyzyjnym.
 • Klient ma do wyboru trzy strategie inwestycyjne różniące się od siebie celem inwestycyjnym, wyrażonym w oczekiwanej stopie zwrotu, oraz udziałem rekomendowanych funduszy inwestycyjnych.

Proces inwestycyjny zakłada osiągnięcie celu inwestycyjnego przy minimalizacji ryzyka.

 • Union Investment TFI przekazuje Klientowi miesięczne rekomendacje dotyczące konstrukcji portfela, który powinien osiągnąć wynik założony przez wybraną strategię.

Dostęp do usługi:

Podpisanie umowy na doradztwo inwestycyjne

Otwarcie rejestrów funduszy inwestycyjnych przez Union lnvestment TFI na rzecz Klienta

Przelew środków i rozpoczęcie inwestycji w ramach usługi UniMultiDoradztwo

Wydawanie przez Union Investment TFI miesięcznych rekomendacji dla Klienta

Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty UniMulti Doradztwo uzyskasz:

zapoznając się z Regulaminem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego i Prospektem Informacyjnym 

oraz kontaktując się z nami poprzez: